E-leje ndertimi
Partneret e Cairit
Komuna e Çairit
Këshilli i Komunës së Çairit në seancën e sotme e miratoi projekt Planin e detajuar urbanistik (PDU për Kuartatin e qytetit CS 02 Blloku 4)
Ndihmë për qytetarët
  • Komuna e Çairit
  • Komuna e Çairit
  • Komuna e Çairit
Komuna e Çairit
image

400 kandidatë shqiptarë nga Komuna e Çairit përfunduan arsimin e mesëm për të rritur

Sot, në SHMQSH “Cvetan Dimov” Kryetari i Komunës së Çairit Izet Mexhiti bëri ndarjen e diplomave për përfundimin e projektit për arsimin e të rriturve
image

Mozaik - “Modeli për integrim të arsimit multikulturor” me sukses realizohet në Komunën e Çairit

Mozaik - “Modeli për integrim të arsimit multikulturor” me sukses realizohet në Komunën e Çairit Komuna e Çairit ka nënshkruar Memorandum për bashkëpunim me Qendrën për ...
më shumë
image

Nxënësit e SHMQSH “Arseni Jovkov” vizituan Komunën e Çairit

Në kuadër të planprogramit shkollor, nxënësit e vitit të parë të shkollës së mesme të Qytetit të Shkupit “Arseni Jovkov” nën udhëheqjen e bartësit të
Kontakte
  • Zoran Dimov- 02 2603-055

    -Person per komunikim me qytetaret te cilet kane ndonje shkalle pengese me qellim te ofrimit te ndihmes

  • Kaltrina Zekolli -02 2603-053

    -Person i atorizuar per ofrimin e informatave te karakterit publik

  • Komuna e Çairit


Sheshi Skenderbeu 3D