KOMUNA E ÇAIRIT - HYRJE
Општина Чаир

Слободното движење на граѓаните на јавните површини и градењето на легална и достојна конкуренција се неспорни приоритети

21

Слободното движење на граѓаните на јавните површини и градењето на легална и достојна конкуренција се неспорни приоритети.
Општинскиот инспекторат на Општина Чаир во соработка со инспекторатот на Град Скопје и Министерството за внатрешни работи ја реализираа следната акција за отстранување на нелегалните продавачи од тротоарите на улица “Кемал Сејфула“, “Лазар Трповски“ и јавната површина во близина на пазарот во Чаир.

You might also like