KOMUNA E ÇAIRIT - HYRJE
Општина Чаир

Согласно потребите за одржување на Паркот во Чаир

31

Согласно потребите за одржување на Паркот во Чаир потребно е да се направи кроење на гранки и сечење на сувите дрвја во паркот, кои претставуваат опасност за посетителите на паркот.

За реализација на оваа акција од нашиот извшен увид на терен, констатирано е дека Ј.П. “Паркови и зеленило“ потребно е да реализира сечење на 5 суви дрва, 2 дрва во паркот кои предизвикуваат опасност за евентуално паѓање, додека за другите дрва потребно е да се направи кроење на нивните гранки. На местото на исечените оштетени дрва ќе се посадат нови садници.

Акцијата ќе се одвива од 12.02.2018 (Понеделник) до 23.02.2018 (Петок), согласно временските услови.

Со почит,
Служба за информирање – Општина Чаир

You might also like