KOMUNA E ÇAIRIT - HYRJE
Општина Чаир

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ

ЏЕМИЛЕ МЕМЕТИ

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЧАИР

 1. ФИКРИ АБДУЛАИ
 2. ЛУЛЗИМЕ ХОЏА
 3. ЈЕТМИРА ЈАКУПИ
 4. ЗАХИР БЕКТЕШ
 5. ЈЕТОН ЛУСЈАНИ
 6. СУЛЕЈМАН АХМЕТИ
 7. ЕМИНЕ МЕТАЛЛАРИ
 8. АЛАЈДИН СУЛЕЈМАН
 9. МЕНСУР ЦУРИ

 1. МАРИЈА ВЕЛОВСКА – КОНДОВСКА
 2. КИРИЛ КИКИНОВСКИ
 3. ТАНЕР ХАЏИМУСТАФА
 4. МИЛИСАВ ЈОВАНОВСКИ

 1. ЃОКО ВЕЛКОВСКИ
 2. НИКОЛА НЕСТОРОВСКИ
 3. ВЕСНА ДАМЕСКА
 4. ЉУБОМИР БОЖИНОВСКИ

 1. БУЈАРЕ АБАЗИ
 2. ФАТИХ ЌАИЛИ

 1. ДАИМ ЛУЧИ
 2. ФИСНИК РАХМАН
 3. МЕЈРЕМ ТУША
 4. ГАНИ МАКСУТОВСКИ
 5. РИДВАН ЧАЈАНИ
 6. ЏЕМИЛЕ МЕМЕТИ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ
 7. ЕКРЕМ АЛИЈА
 8. НИМЕТУЛА ЌАЗИМИ