KOMUNA E ÇAIRIT - HYRJE
Општина Чаир

Sekretari i Komunës së Çairit

Nedim Rama