Partneret e Cairit

Arsimi fillor në Komunën e Çairit

  Shkolla Fillore

 

Numri i përgjithshëm i paraleleve

Numri i përgjithshëm i nxënësve në shkolla dhe foshnjore

 

Grupet e foshnjoreve dhe fëmijëve

 

 

Maq.

Shqip.

Tur.

Gj.

"Jashar Bej Shkupi"

4

8

4

16

629

3

33 fëmijë

"Ismail Qemali"

7

13

0

20

1067

0

0  fëmijë

"Vasil Glavinov"

16

4

0

20

942

3

68  fëmijë

"Tefejuz"

0

2

13

15

773

3

70  fëmijë

"Imri Elezi"

3

14

0

17

927

4

88  fëmijë

"Hasan Prishtina"

6

10

0

16

764

3

58 fëmijë

"Adem Jashari"

0

19

0

19

1197

4

98  fëmijë

"Liria'

0

30

0

30

1813

2

56  fëmijë