Partneret e Cairit

Shkolla për të rritur dhe shkolla speciale në Komunën e Çairit

Në kuadër të komunës së Çairit ekzistojnë edhe dy shkolla speciale e ato janë shkolla për të rritur “A.S. Makarenko” dhe shkolla për fëmijë me të meta “Idnina”.

Shkolla fillore për të rritur “ A.S Makarenko”
1. Gjithsej paralele 31
2. Gjithsej vizitorë 481

 

Shkolla speciale “Idnina”

 

Gjithsej paralele

 

 

Nr i nxënësve

 

 

Objekte

 

1 Paralele shqip 4 31 1
2 Paralele maqedonisht 22 114
3 Gjithsej 26 145