Partneret e Cairit
Hyrje | Static

Static

Qendra iformative Regulativa

И н ф о р м ц и ј а: Паушално оданочување ...
më shumë

Linqe Qendra informative

http://www.economy.gov.mk/ http://www.apprm.gov.mk/ http://www.crm.com.mk/ http://www.ujp.gov.mk/ http://www.mbb.org.eu/ http://www.csoo.edu.mk/   http://www.mon.gov.mk/ ...
më shumë

Sherbimet Qendra informative

Sherbimet e qendres informative ...
më shumë

Plani Aksionar Lokal për çështjen handikap për Komunën Çair 2008-2010

Zhvillimi lokal është temë kryesore e diskutimeve politike kur bëhet fjalë për ...
më shumë

Formulare dhe kërkesa

Shkarkoni formularet dhe kerkesat e ndryshme komunale

Plane detajore vendore

Shkrakoni planet detajore vendore ne PDF format
1 2 next total: 12 | Treguar: 1 - 10