Partneret e Cairit
Hyrje | Static | KRYETAR I KOMUNËS ÇAIR

KRYETAR I KOMUNËS ÇAIR

Madhesia e germave: Decrease font Enlarge font
image

Izet Mexhiti • I lindur në vitin 1977, në Shkup, • Kryetar i Komunës Çair prej datës 15.04.2005. • Ka kryer shkallën PSP Universiteti “Shën.Qirili dhe Metodij”-Shkup. • Fakulteti ekonomik-Ekonomia e bisnesit afarist menaxhmenti finansiar-kontabilitet • Është anëtar i Bashkimit Demokratik për integrim (BDI).

Kompetencat e kryetarit

Në pajtueshmëri me Statutin e komunës Çair, kryetari, në korniza të kompetencave të tij:

               • I propozon Këshillit të komunës sjellje të vendimeve dhe akte tjera të përgjithshme nga kompetenca e tij
               • I cili është i autorizuar kategorik të sjell akte të veçanta në pajtueshmëri me ligj, statut, gjegjësisht vendim të Këshillit
               • Udhëheq me organet drejtuese dhe administrative
               • Emëron dhe shkarkon persona udhëheqës të organeve drejtuese, gjegjësisht administrative të Komunës
               • Sjellë Akt për sistematizimin e punëve dhe detyrave në organet administrative të komunës
               • Propozon një anëtarë të Këshillit për Arkitekturën e qytetit të Shkupit
               • Kryen pranim në marrëdhënie të punës dhe jep paralajmërim nga puna të personave për realizues të organeve drejtuese dhe administrative të komunës sipas mendimit paraprakisht të fituar nga Komisioni për çështje të mandateve, zgjedhje dhe emërime
               • Kryen edhe punë tjera të caktuara me Ligj dhe me këtë Statut

Kryetari ka të drejtë të jetë prezent dhe merr pjesë në punën e mbledhjeve të Këshillit.

  • email Email shokëve
  • print Printo
  • Plain text Vetem tekst