Категорија на прелистување

ОБРАЗОВАНИЕ

ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ

Основното училиште "ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ (Рајко Жинзифов)" од Скопје е основано во 1945 година. Во почетокот работело со 201 ученици и со 4 просветни работници. Зградата во која се изведувала наставата била мала со 4 училници и се наоѓала во…

Фидани

ЈОУДГ “Фидани“ Чаир – Скопје, е основано со Одлука бр. 38 од 21.02.1956 година, како Детска градинка “Братство Единство“ Центар – Скопје. Со одлуката од МТСП доставена до Општина на 21.11.2006 година се пререгистрира во Централен Регистар…

Хасан Приштина

Училишниот објект на OОУ "Хасан Приштина" се наоѓа во општина Чаир Скопје, каде се воспитуваат и образуваат ученици од хетероген состав. Училиштето постои од 1945 и било лоцирано во месноста еврејско мало. Од 1963 година постои на…

Јашар Беј Шкупи

Основното општинско училиште "Јашар Беј Шкупи" - Скопје делува во централното градско подрачје, како самостојно училиште. Лоцирано е во месноста Дуќанџик и во него се воспитуваат и образуваат ученици на три наставни јазици: Албански,…

ТЕФЕЈЈУЗ

Основно училиште Тефејјуз започнува уште во далечната 1884. во зградата изградена од Хилми Бег Дерала, која подоцна е купена од страна на властите на Отоманската Империја и е именувана како “Tefeyyüz İptidai Okulu” („Основно Училиште…

Конгреси и Манастирит

ООУ Конгреси и Манастирит, е основано со Решение бр.07-437/5 од  12.04.2006година од Општина Чаир,и со Решение за верификација бр.10-1632/3 од 05.09.2006 од МОН. ООУ Конгреси и Манастирит, Скопје се наоѓа во Општина Чаир на ул.Петре…

АНТОН СЕМЈОНОВИЧ МАКАРЕНКО

Основното училиште за возрасни ”А.С. Макеренко” е единствена установа со основна дејност образование на возрасни во градот Скопје и во Република Македонија. Се наоѓа во северо-источниот дел на градот Скопје во општина Чаир на ул. Џон Кенеди…

Имри Елези

Основното училиште Имри Елези е основано со Одлука бр.07-32/61 од 01.02.1980год. а верифиџирано со Решение бр. 10-372/3 од 12.04.1995год. на Општинскиот комитет за образование, култура и физичка култура на Собранието на Општина Чаир -…

Васил Главинов

ООУ “Васил Главинов”е основано со соодветен акт бр.7887 од 25.07.1955 година од Народен одбор на Град Скопје. Во 1969 е вршена доградба со решение бр. 25371 од 10.06.1969. ООУ “Васил Главинов” се наоѓа во Општина Чаир, ул.Џон Кенеди бб.…

Оваа веб-страница користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Ќе претпоставиме дека сте во ред со ова, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитајте повеќе