NJOFTIM

Të nderuar, Procedura për furnizime publike për zgjedhje ideore arkitektonike - urbanistike të instalimit të…

NJ O F T I M

Komisioni për marrëdhënie ndëretnike i Komunës së Çairit do të kontribuojë në mënyrë aktive për zgjidhjen e…

NJ O F T I M

Të nderuar qytetarë të Komunës së Çairit, Nga sot e tutje, zëri juaj për të raportuar problemet komunale do të…

NJ O F T I M

Të nderuar qytetarë të Komunës së Çairit, Parqet janë pasuria më e madhe e ambientit jetësor që kontribuojnë në…

NJ O F T I M

Të nderuar qytetarë, Qendra Rajonale për Menaxhim me Kriza - Shkup njoftojnë se nesër pa energji elektrike do të…

N J O F T I M

Të nderuar qytetarë, Përcjellim deri tek ju njoftimin se mbeturinat e rënda (aparatet e vjetra nga teknika e…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More