Фидани

3.311

IPKKF “ФИДАНИ”

ЈОУДГ “Фидани“ Чаир – Скопје, е основано со Одлука бр. 38 од 21.02.1956 година, како Детска градинка “Братство Единство“ Центар – Скопје. Со одлуката од МТСП доставена до Општина на 21.11.2006 година се пререгистрира во Централен Регистар како ЈУ Детска градинка “Братство Единство“ Чаир – Скопје. На ден 25.05.2010 година се вршеше нова пререгистрација  под бр. 0807-9/15697/1 со што се промени името на Градинката и стана ЈОУДГ “Фидани“ Чаир – Скопје. Објектот е изграден од тврда градба. Површина на “Матичниот“ објект е 2.348 м2 и двор од 7.000 м2, објектот “Цвет“ со површина од 1.435 м2 и двор 1.745 м2.

Објект “Бамби“ со површина од 550 м2 и двор 747 м2, објект “Росица“ со површина од 1.800 м2 и двор од 654 м2, објект “Петар Пан“ со површина од 900  м2 и објект “Фолеја“ (Гнездо) со површина од 274 м2 и двор од 100 м2.

Во матичниот објект воспитно – образовна работа се врши во 9 групи, 8 на албански јазик и 1 (една) мозаична група, во објектот “Цвет“ 5 групи, 4 групи на албански јазик , 1 на босански јазик, во објектот “Бамби“ 4 групи, 3 на албански јазик, 1 на македонски јазик, во “Росица“ 9 групи, 8 на албански јазик 1 мозаична група , во “Петар Пан“ 7 групи, 6 на албански јазик и 1 на македонски јазик и “Фелеја“ 4 групи на албански јазик.

ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИНКИ

Име на градинката:

Фидани

Адреса:

Ул.Цветан Димов бр.7

Директор:

Рабије Локу

Е-пошта:

fidani.gradinka@hotmail.com

Телефонски број:

+389 2 2614 081

Верификација- број на актот:

38

Година на верификација:

1956

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик, Македонски јазик и Турски јазик

Година на изградба:

1974

Тип на градба:

Тврда градба

Површина на објектот:

2.348,00 m2

Површина на училшниот двор:

7.000,00 m2

Површина на спортски терени и игралишта:

1

Училиштето работи во смена:

Не

Начин на загревање на училиштето:

Сопствено парно грење

Број на одделенија:

11

Број на паралелки:

11 (9+2 училиштето паралелно Хасан Приштина)

Број на наставен кадар:

45

Број на ученици:

221 + 60 од училиштето Хасан Приштина

Име на градинката:

Бамби

Адреса:

Ул.Кемал Сејфула бб

Директор:

Рабије Локу

Е-пошта:

fidani.gradinka@hotmail.com

Телефонски број:

+389 72 307 842

Верификација- број на актот:

/

Година на верификација:

/

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик и Македонски јазик

Година на изградба:

/

Тип на градба:

Барака

Површина на објектот:

550 m2

Површина на училшниот двор:

747 m2

Површина на спортски терени и игралишта:

/

Градинката работи во смена:

Не

Начин на загревање на училиштето:

Сопствено парно грење

Број на одделенија:

5

Број на паралелки:

5

Број на наставен кадар:

16

Број на ученици:

75

Име на градинката:

Фолеја

Адреса:

Ул. Емин Дураку бр.1-a лок.1

Директор:

Рабије Локу

Е-пошта:

fidani.gradinka@hotmail.com

Телефонски број:

/

Верификација- број на актот:

/

Година на верификација:

/

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик

Година на изградба:

2009

Тип на градба:

Тврда градба

Површина на објектот:

274 m2

Површина на училшниот двор:

100 m2

Површина на спортски терени и игралишта:

/

Училиштето работи во смена:

Не

Начин на загревање на училиштето:

Сопствено парно грење

Број на одделенија:

4

Број на паралелки:

4

Број на наставен кадар:

9

Број на ученици:

85

Име на градинката:

Петер Пан

Адреса:

Бул. Крсте Мисирков бр.57-a

Директор:

Рабије Локу

Е-пошта:

fidani.gradinka@hotmail.com

Телефонски број:

+389 72 307 841

Верификација- број на актот:

/

Година на верификација:

/

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик и Македонски јазик

Година на изградба:

1961

Тип на градба:

Тврда градба

Површина на објектот:

900,00 m2

Површина на училшниот двор:

/

Површина на спортски терени и игралишта:

/

Училиштето работи во смена:

Да

Начин на загревање на училиштето:

Сопствено парно грење

Број на одделенија:

7

Број на паралелки:

7

Број на наставен кадар:

15

Број на ученици:

153

Име на градинката:

Росица

Адреса:

Ул.Ресенска бр.7

Директор:

Рабије Локу

Е-пошта:

fidani.gradinka@hotmail.com

Телефонски број:

+389 72 307 844

Верификација- број на актот:

/

Година на верификација:

/

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик и Македонски јазик

Година на изградба:

/

Тип на градба:

Тврда градба

Површина на објектот:

1.800 m2

Површина на училшниот двор:

654,00 m2

Површина на спортски терени и игралишта:

/

Училиштето работи во смена:

Не

Начин на загревање на училиштето:

Сопствено парно грење

Број на одделенија:

11

Број на паралелки:

10

Број на наставен кадар:

32

Број на ученици:

244

Име на градинката:

Цвет

Адреса:

Ул. Цветан Димов бб

Директор:

Рабије Локу

Е-пошта:

fidani.gradinka@hotmail.com

Телефонски број:

+389 2 2621 480

Верификација- број на актот:

/

Година на верификација:

/

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик и Босански јазик

Година на изградба:

1964

Тип на градба:

Тврда градба

Површина на објектот:

1.435,00 m2

Површина на училшниот двор:

1.745,00 m2

Површина на спортски терени и игралишта:

/

Училиштето работи во смена:

Не

Начин на загревање на училиштето:

Сопствено парно грење

Број на одделенија:

8

Број на паралелки:

5

Број на наставен кадар:

12

Број на ученици:

91

Добијте ажурирања во реално време директно на уредот, сега се претплатите.

Оваа веб-страница користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Ќе претпоставиме дека сте во ред со ова, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитајте повеќе