Imri Elezi

10

Shkolla fillore “Imri Elezi”

Shkolla fillore “Imri Elezi” është e themeluar me vendimin Nr. 07–32/61 më 01.02.1980, e verifikuar me vendimin Nr . 10–372/3 më 12.04.1995 në Komitetin komunal për arsim, kulturë dhe kulturë fizike e keshillit të komunës Çair – Shkup. Shkolla “Imri Elezi” gjendet në komunën e Çairit në rr.”Braqa Rexhepagiq – Lagja Dizhonska – Shkup . Ndërtesa është ndërtuar në vitin 1979 nga ndërtimi i fortë dhe i përgjigjet qëllimit për të cilin është ndërtuar . Sipërfaqja e objektit është 4900 m2, ndërsa Sipërfaqja e oborrit të shkollës është 5200 m2.

Në shkollën “Imri Elezi” – puna edukativo arsimore realizohet në 17 paralele nga kl. I-V, nga të cilat një paralele me mësim në gjuhën maqedone (kl.e IV-të) dhe të tjerat me mësim në gjuhën shqipe. Nga kl. VI-IX, ka 14 paralele nga të cilat 2 paralele në kl. e VII – të dhe të IX – të me mësim në gjuhën maqedone, kurse 12 paralele me mësim në gjuhën shqipe.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ju gjithashtu mund të lexoni

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More