Јашар Беј Шкупи

2.138

Основно училиште "Јашар Беј Шкупи"

Основното општинско училиште “Јашар Беј Шкупи” – Скопје делува во централното градско подрачје, како самостојно училиште. Лоцирано е во месноста Дуќанџик и во него се воспитуваат и образуваат ученици на три наставни јазици: Албански, Македонски и Турски.

Во учебната 2018/19 година во училиштето се запишаа 459 ученици распределени во 36 паралеки. За паралелките со помал број на ученици е побарана согласност од Министерството за образование и наука.

Наставата се изведува на македонски ,албански и турски јазик а од странските јазици се изучуваат Англиски јазик,како прв странски јазик, од 1до 9 одделение и францускиот јазик,како втор странски јазик од 6-9 одделение.

Оваа учебна година работaт вкупно 36  паралелки,и тоа: 18 на настава на албански јазик,9 на настава на  македонски јазик и 9 во настава на турски јазик.

ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧИЛИШТЕТО

Име на училиштето:

Јашар Беј Шкупи

Адреса:

Дуќанџик.бб

Директор:

Музафер Реџепи

Телефонски број:

+389 2 3 220 677

Е-пошта:

shf_jasharbejshkupi@yahoo.com

Верификација- број на актот:

15-22-15

Година на верификација:

1984

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик, Македонски јазик и Турски јазик

Година на изградба:

1957

Тип на градба:

Тврда градба

Површина на објектот:

3932 m2

Површина на училшниот двор:

2260 m2

Површина на спортски терени и игралишта:

/

Училиштето работи во смена:

2 смени

Начин на загревање на училиштето:

Градска топлификација

Број на одделенија:

1-9

Број на паралелки:

36

Број на наставен кадар:

54

Број на ученици:

459

Добијте ажурирања во реално време директно на уредот, сега се претплатите.

Објави од иста категорија

Оваа веб-страница користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Ќе претпоставиме дека сте во ред со ова, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитајте повеќе