Projekt për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP

362

Republika e Maqedonisë
Република Македонија

Projekt për përmirësimin e shërbimeve komunale – MSIP
Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

MSIP-NCB-076-18

1. Kjo thirrje për ofertë e përcjellë shpalljen e përgjithshme për furnizim të këtij projektit e shpallur në gazetën e UN Development Business, me nr. 767, 31 Janar, 2010 (botim i shtypur) dhe e shpallur në mënyrë elektronike më 06 Janar 2010.

2. Republika e Maqedonisë mori kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për realizim të Projektit për përmirësimit të shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka për qëllim që mjetet e fituara nga ky kredi të përdoren për pagim të kontratës për “Rekonstruim të kulmit të SHF “Rajko Zhinzifov” Komuna e Çairit”

3. Komuna e Çairit i thirr ofertuesit më të kualifikuar dhe më të pranueshëm të japin oferta të shtypura për punë ndërtimore të cilët përfshijnë rekonstruim të kulmit dhe vendosja e instaluesve të rrufesë

4. Procesi i ofertimit do të realizohet përmes procedurave për oferta nacionale publike ashtu si është e specifikuar në Udhëzimin e Bankës Botërore: Furnizim me mjete të fituara nga IBRD hua dhe IDA kredite, nga janari 2011 dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit nga vendet më të pranueshme ashtu si është e definuar në dokumentacionin e tenderit.
5. Ofertuesit e interesuar të pranueshëm mund të marrin informacione plotësuese në adresën e përmendur më poshtë prej ora 08:30 deri 16:30:
Adresa: Bul. Hristijan T. Karposh 5Град: Скопје
Numri i postës: 1000
Shteti: Republika e Maqedonisë
Telefon: 02 2603 007
Faks: +389 2616867
Adresa elektronike: info@cair.gov.mk
6. Dokumentacionin e tenderit në gjuhën maqedonase mund ta blejnë të gjithë ofertuesit e interesuar me parashtrimin e aplikimit me shkrim në adresën e dhënë më poshtë dhe pas pagimit të taksës jokthyese prej 1.000,00 denarë. Metoda e pagesës do të jetë përmes formularëve PP50, në llogarinë në vijim:
a) Për pagesë në denarë:
Banka: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë
Numri i llogarisë: 100000000063095
Llogaria buxhetore shfrytëzuese: 783014119063019
Konto e të ardhurave: 724125, mënyra 00
Qëllimi: për dokumentacionin e tenderit

7. Dokumentacioni i tenderit do të dorëzohet përmes poshtë elektronike ose mund të merret drejtpërdrejt në Komunën e Çairit.

8. Ofertat patjetër të dorëzohen në adresën e dhënë më poshtë deri në orën 12:00 më 20.11.2018 Dorëzimi në mënyrë elektronike të ofertave nuk lejohet. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen fizikisht në pranin të përfaqësuesve ofertues të cilët do të zgjedhin praninë personale në adresën e dhënë më poshtë më 20.11.2018 ora 12:00.

9. Të gjitha ofertat duhet të jenë të bashkangjitura me Garanci bankare prej 90,000,00 denarë.
10. Adresa:Komuna e Çairit, Bul. Hristijan T. Karposh 5
Qyteti: Shkup
Numri i postës: 1000
Arkivi
Shteti: Republika e Maqedonisë

Merr përditësime në kohë reale në pajisjen tënde, regjistrohuni tani.

Ju gjithashtu mund të shfletoni

Ky website përdor cookies për të përmirësuar përvojën tuaj. Ne do të supozojmë se jeni në rregull me këtë, por mund të zgjedhni nëse dëshironi. I pranoj Lexo më shumë