KOMUNA E ÇAIRIT - HYRJE
Општина Чаир

Qarkullimi i lirë i qytetarëve në hapësirat publike dhe ndërtimi i konkurencës së denjë legale janë prioritete të pakontestueshme

28

Qarkullimi i lirë i qytetarëve në hapësirat publike dhe ndërtimi i konkurencës së denjë legale janë prioritete të pakontestueshme.
Inspektorati komunal i Komunës së Çairit në bashkëpunim me inspektoratin e Qytetit të Shkupit dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme realizuan aksionin e rradhës për largimin e shitësve jolegal nga trotuaret e rrugëve “Kemal Sejfulla”, “Llazo Trpovski” dhe në tregun e Çairit.

Ju gjithashtu mund të lexoni