Sekretari i Komunës së Çairit:

Nedim Rama

email: [email protected]

     tel: 022603002