Tryezë e rrumbullakët me temë “Sfidat dhe dilemat në sistemin e financimit të kompetencave të komunave”

8

Komuna e Çairit me përfaqësuesin e saj Blerim Sulejmani – Këshilltar në Sektorin e financave pranë Komunës së Çairit, sot morri pjesë në Tryezën e rrumbullakët të organizuar nga ana e Ministrisë së Vetëqeverisjes Lokale si koordinator i Grupit ndërsektoral, me temë:

“Sfidat dhe dilemat në sistemin e financimit të kompetencave të komunave” – Ridefinimi i mënyrës dhe përcaktimit të kritereve për bllok dotacione dhe dedikuese për komunat.

Qëllimi i kësaj tryeze është realizimi i suksesshëm i mënyrës dhe kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve dhe atyre dedikuese, në bazë të analizës paraprake të detajuar të gjendjeve me shpërndarjen e dotacioneve, si dhe në pajtim me projektimet e dala nga modeli më i përshtatshëm i përcaktuar për financimin e kompetencave të bartura të komunave në Republikën e Maqedonisë.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ju gjithashtu mund të lexoni

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More