Васил Главинов

2.846

Основно училиште "Васил Главинов"

ООУ “Васил Главинов”е основано со соодветен акт бр.7887 од 25.07.1955 година од Народен одбор на Град Скопје. Во 1969 е вршена доградба со решение бр. 25371 од 10.06.1969.

ООУ “Васил Главинов” се наоѓа во Општина Чаир, ул.Џон Кенеди бб. Изградено e во 1955 како тврда градба  и одговара на целта за која е изградена. Површината на објектот изнесува 4.640 м2 а дворната површина изнсува 7.450 м2.

Во училиштето “Васил Главинов”наставата се реализира во 41 паралелка од кои 9 се паралелки кои ја реализираат наставата по албански јазик а 32 се паралелки кои ја реализираат наставата по македонски јазик.

ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧИЛИШТЕТО

Име на училиште:

Васил Главинов

Адреса:

Џон Кенеди бб

Директор:

Ќамуран Кучи

Телефонски број:

+389 2 612-134

Е-пошта:

vglavinov@yahoo.com

Верификација- број на актот:

10-291/3 од 12.04.1995

Година на верификација:

1995

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик и Македонски јазик

Година на изградба:

1955,1969

Тип на градба:

Тврда градба

Површина на објектот:

4.640 m2

Површина на училшниот двор:

7.450 m2

Површина на спортски терени и игралишта:

400 m2

Училиштето работи во смена:

2 смени

Начин на загревање на училиштето:

Централно греење, Топлификација Скопје Север

Број на одделенија:

1-9

Број на паралелки:

41

Број на наставен кадар:

61

Број на ученици:

866

Добијте ажурирања во реално време директно на уредот, сега се претплатите.

Објави од иста категорија

Оваа веб-страница користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Ќе претпоставиме дека сте во ред со ова, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитајте повеќе