Конгреси и Манастирит

1.817

Основно училиште "Конгреси и Манастирит"

ООУ Конгреси и Манастирит, е основано со Решение бр.07-437/5 од  12.04.2006година од Општина Чаир,и со Решение за верификација бр.10-1632/3 од 05.09.2006 од МОН.

ООУ Конгреси и Манастирит, Скопје се наоѓа во Општина Чаир на ул.Петре Георгиев бр.22 Зградата  е изградена во 2013 година тврда градба која одговара на целта за која што е изградена.Вкупната површина  на објектот е 5946 м2, додека површината на училишниот двор е 2800, м2.

Во училиштето ,Конгрес и и Манастирит, -воспитно образовната работа се релизира во 27 паралелки  од  прво до деветто одделение каде што наставата се одвива на албански наставен јазик.

ИНФОРМАЦИИ ЗА УЧИЛИШТЕТО

Име на училиште:

Конгреси и Манастирит

Адреса:

Петре Георгиев бр.22

Директор:

Фаик Џони

Телефонски број:

+389 3 296 713

Е-пошта:

kongresimanastirit1@hotmail.com

Верификација- број на актот:

10-1632/3

Година на верификација:

05.09.2006

Јазик на кој се изведува наставата:

Албански јазик

Година на изградба:

2013

Тип на градба:

Тврда градба

Површина на објектот:

5946 m2

Површина на училшниот двор:

2800 m2

Површина на спортски терени и игралишта:

Немаме игралишта и спортски сали

Училиштето работи во смена:

2 смени

Начин на загревање на училиштето:

Сопствено парно грење

Број на одделенија:

1-9

Број на паралелки:

27

Број на наставен кадар:

43

Број на ученици:

665

Добијте ажурирања во реално време директно на уредот, сега се претплатите.

Објави од иста категорија

Оваа веб-страница користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Ќе претпоставиме дека сте во ред со ова, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитајте повеќе