NJ O F T I M

33

Komisioni për marrëdhënie ndëretnike i Komunës së Çairit do të kontribuojë në mënyrë aktive për zgjidhjen e problemeve dhe nevojave të përfaqësuesve të bashkësive etnike në komunën tonë.

Për një komunikim më transparent dhe më të mirë, çdo të hëne të parë të muajit, nga ora 13:00 deri në orën 15:00 në hapësirat e komunës anëtarët e Komisionit do të organizojnë Ditë të Hapura me qytetarët.

Anëtarët e Komisionit për marrëdhënie ndëretnike në Komunën e Çairit janë:

• Tanner Hadxhimustafa
• Selma Rizvanovich-Mandal
• Azad Memedov
• Nimetula Qazimi
• Ljubomir Bozhinovski

Ju mirëpresim!

Ju gjithashtu mund të lexoni