Општинската администрација е организирана во следните сектори и одделенија:

 1. Сектор за нормативно правни работи – стручно административни и општи работи, образование, социјална, детска и здравствена заштита и информатичко комуникациска инфраструктура и архивско – канцелариско работење, во чиј состав се следните одделенија:

 –   1.1 Одделение за нормативни и правни работи-стручно административни и општи работи;

 –   1.2 Одделение за образование, социјална, детска и здраствена заштита;

–   1.3 Одделение за информатичко комуникациска инфраструктура  и архивско-канцелариско работење;

Раководител на сектор: Авуше Маца

емаил: avushe.maca@cair.gov.mk

тел: 022603057

 

 1.   Сектор за финансиски прашања, во чиј состав се следните одделенија:

   –   2.1 Одделение за буџетска координација;

   –   2.2 Одделение за буџетска контрола;

  –   2.3 Одделение за сметководство и плаќање;

  –   2.4 Одделение за наплата на даноци, такси и други надоместоци;

  –   2.5 Одделение за јавни набавки;

Раководител на сектор: Блерим Сулејмани

емаил: blerim@cair.gov.mk

тел: 022603010

 1. Сектор за урбанизам, уредување на градежно земјиште, комунални работи и заштитa нa животнатa срединa, во чиј состав се следните одделенија:

 –   3.1 Одделение за уредување на градежно земјиште;

 –   3.2 Одделение за просторно и  урбанистичко планирање;

–   3.3 Одделение за спроведување на урбанистички планови;

–   3.4 Одделение за комунални работи и  заштита на животната средина;

Раководител на сектор: Ејуп Адеми

емаил: ejupademi@cair.gov.mk

тел: 022603026

 

 1. Сектор за поддршкa нa Градоначалникот и Советот на Oпштината, во чиј состав се следните одделенија:

 –   4.1 Одделение за поддршка на Градоначалникот, протоколарни работи, информирање, комуникација со граѓани и меѓународна соработка;

 –   4.2 Одделение за поддршка на Советот и работните тела на Советот;

Раководител на сектор: Венера Азизи

емаил: venera.azizi@cair.gov.mk

tel: 022603002

 

 1. Сектор за развој и јавни дејности, во чиј состав се следните одделенија:

 –  5.1 Одделение за локален економски развој;

 –  5.2 Одделение за јавни дејности;

 

 1. Одделение за инспекциски надзор:

Раководител на одделение: Ацо Стојановски

                                         тел: 022603013

 1. Одделение за внатрешна ревизија:

Раководител на одделение: Агон Ајрула Јони

емаил: agon@cair.gov.mk

                                        тел: 022603018

       8.  Одделение за човечки ресурси:

Раководител на одделение: Бесим Авдулахи

емаил: besim@cair.gov.mk

                                        тел: 022603045

Оваа веб-страница користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Ќе претпоставиме дека сте во ред со ова, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитајте повеќе