Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

214

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

MSIP-NCB-076-18

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за “Реконструкција на кров на ОУ “Рајко Жинзифов“ Општина Чаир“

3. Општина Чаир ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат реконструкција на кров и поставување на громобранска инсталација

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:
Адреса: Бул Христијан Т Карпош 5
Град: Скопје
Поштенски број: 1000
Држава: Р Македонија
Телефон: 02 2603 007
Факс: +389 2616867
Електронска адреса: info@cair.gov.mk
6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 1.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
a) За плаќање во денари:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 783014119063019
Приходно конто: 724125, начин 00
Цел на дознака: за тендерска документација

7. Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Чаир.

8. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 20.11.2018 Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 20.11.2018 12:00ч,.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 90,000,00МКД.
10. Адреса:Општина Чаир, Бул Христијан Т Карпош 5
Град: Скопје
Поштенски број: 1000
Архива
Држава: Република Македонија

Добијте ажурирања во реално време директно на уредот, сега се претплатите.

Објави од иста категорија

Оваа веб-страница користи колачиња за да го подобри вашето искуство. Ќе претпоставиме дека сте во ред со ова, но можете да се откажете ако сакате. Прифати Прочитајте повеќе