По регулирањето на подземната инфраструктура – водоводната и канализационата мрежа на улица Дижонска бр. 7, Општина Чаир го реализираше даденото ветување за нејзиното целосно асфалтирање.